Het doel van EVC

Het doel van EVC

Het doel van EVC is om te bepalen of jij bepaalde competenties hebt verworven, zonder dat er formeel onderwijs voor is gevolgd. EVC is bedoeld voor mensen die hun kennis, vaardigheden en competenties willen laten beoordelen door een erkende instantie, zodat ze deze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een opleiding te volgen of hun carrièrekansen te vergroten.

Het werkingsprincipe van EVC gaat door middel van beoordeling, portfoliovulling en observatie. Dit betekent dat jij je eigen taken en verantwoordelijkheden op het werk beoordeelt met behulp van een taakbeoordelingsformulier, dat je een portfolio opstelt met bewijsstukken die aantonen dat je over de nodige competenties beschikt, en dat je wordt geobserveerd tijdens het uitvoeren van bepaalde taken.

De termen “competenties”, “bewijsstukken”, “portfolio” en “beoordeling” zijn belangrijk om te begrijpen tijdens het EVC-traject. Competenties zijn vaardigheden, kennis en attitudes die iemand bezit en die nodig zijn om bepaalde taken of verantwoordelijkheden goed uit te voeren. Bewijsstukken zijn documenten of andere objecten die aantonen dat iemand over bepaalde competenties beschikt. Een portfolio is een verzameling van bewijsstukken die iemand gebruikt om te laten zien dat hij of zij over bepaalde competenties beschikt. Beoordeling is het proces waarbij iemands competenties worden geëvalueerd door een onafhankelijke assessor.

Belangrijk om te weten is dat scholing of diplomering geen onderdeel uitmaken van de EVC procedure.

Rechten en plichten

Als deelnemer aan het EVC-traject heb je het recht op begeleiding door een EVC-begeleider. Je hebt ook het recht dat alleen jij zelf bevindingen uit een EVC-procedure met derden deelt. Daarnaast heb je het recht op een klachtenprocedure met een onafhankelijke geschillenregeling en het recht op een bezwaarprocedure met een onafhankelijke beroepsprocedure. Tenslotte heb je het recht op een afsluitend gesprek.

Als deelnemer aan het EVC-traject heb je ook bepaalde plichten. Zo heb je de plicht om uitsluitend eigen materiaal in te brengen (waarop kan worden getoetst met onder meer plagiaatsoftware). Zorg ervoor dat je deze plichten naleeft om ervoor te zorgen dat het EVC-traject soepel verloopt en om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Vooraf aangegeven wens tot verzilvering

Als deelnemer aan het EVC-traject met een vooraf aangegeven wens tot verzilvering, kun je wel in een EVC-traject worden genomen omdat wij aantoonbare ketenafspraken hebben met de onderwijsinstelling Scalda over het in behandeling nemen van de ervaringscertificaten op de voor jou relevante standaard. Houd er rekening mee dat een controlerende partij de proeve van bekwaamheid, werkplekbezoeken, criteriumgerichte interviews en andere praktijkassessments aangekondigd en onaangekondigd kan bijwonen. Zorg ervoor dat je hier rekening mee houdt en je voorbereidt op deze bezoeken.

Verder is het belangrijk om te vermelden dat de EVC-procedure in principe wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal. Afwijking hiervan kan alleen na goedkeuring door het NKC-EVC worden toegestaan. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de taaleisen en dat je voldoet aan deze eisen om ervoor te zorgen dat het EVC-traject soepel verloopt.

Waarom F&P Educatie?

Hulp nodig?

Contactgegevens

Professionele begeleiding

Je kunt van ons professionele begeleiding en ondersteuning verwachten

Zeer snel resultaat

De meeste EVC's worden behaald binnen slechts 9 weken!

Erkend certificaat

Je ontvangt een erkend certificaat die je kunt verzilveren

Ben je overtuigd?

Meld je nu direct aan