Hoe het werkt

Hoe werkt een EVC traject?

Welkom op onze EVC (Erkenning van Verworven Competenties)-pagina!

Bij ons begint uw reis naar het officieel erkennen van uw kennis, vaardigheden en competenties die u buiten formele onderwijsinstellingen hebt opgedaan. Onze EVC-procedure is een gestructureerd traject dat uw ervaringen vertaalt naar een erkend ervaringscertificaat. Hier is hoe we te werk gaan:

U begint met uw aanmelding, gevolgd door een intakegesprek waarin uw doelen en de relevantie van de EVC-procedure voor uw situatie worden beoordeeld.

Afhankelijk van uw beroepsveld wordt een persoonlijke onderzoeksmethode vastgesteld, variërend van portfolio-analyse tot praktijkbeoordelingen.

U wordt gedurende het hele proces begeleid door een ervaren EVC-begeleider, die u ondersteunt in het verzamelen en presenteren van uw bewijsmateriaal.

Uw competenties worden beoordeeld door een onafhankelijke assessor, die bepaalt of en in hoeverre u voldoet aan de gestelde standaarden.

Bij een positieve beoordeling ontvangt u een ervaringscertificaat, een waardevolle erkenning van uw competenties.

Doorlooptijd en kosten

De gemiddelde doorlooptijd van de EVC-procedure is 3 tot 6 maanden. De kosten zijn € 2813,86 incl. BTW.

Van certificaat naar diploma: Verzilvering

Als je met een ervaringscertificaat laat zien dat je voldoende onderdelen van een opleidingsstandaard beheerst, kun je misschien een mbo-diploma krijgen. Dat noemen we ‘verzilvering’. Het kan ook zijn dat je vrijstellingen krijgt voor een bepaalde opleiding, zodat je geen volledige opleiding hoeft te volgen voor een diploma.

De intake is de eerste competentiemeting. Tijdens de intake beoordelen wij samen met u of er voldoende bewijs gevonden kan worden voor alle competenties binnen uw profiel. Uw persoonlijke trajectbegeleider van F&P Educatie legt u de werkwijze uit, beantwoordt uw vragen en zorgt ervoor dat u de benodigde informatie ontvangt.

Als je een EVC-traject hebt doorlopen op basis van een opleidingsstandaard, dan kun je met je ervaringscertificaat naar een examencommissie gaan. Die beoordelen het certificaat en besluiten of je in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen voor een opleiding. We adviseren je over een geschikte onderwijsinstelling waar je je certificaat kunt laten verzilveren. Afhankelijk van de resultaten van het ervaringscertificaat moet je nog een aantal dingen doen. Dit verschilt per opleiding. Je moet in ieder geval examen doen in Nederlands en rekenen. Als je EVC hebt gedaan op niveau 4 komt daar Engels bij. Als je bepaalde werkprocessen niet hebt aangetoond, moet je daarvoor scholing volgen. Welke scholing dat is, bepaalt de examencommissie op basis van je ervaringscertificaat.

Naast de verplichte taal- en rekenexamens zijn er nog een aantal aanvullende eisen waar je aan moet voldoen bij verzilvering: keuzedelen en loopbaan & burgerschap.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Met keuzedelen verdiep of verbreed je je vakmanschap. Het basisdeel en profieldeel worden standaard meegenomen in EVC. Keuzedelen hoef je niet mee te nemen als je niet wilt verzilveren. Wil je je ervaringscertificaat wel laten verzilveren bij een college? Dan is het verstandig een aantal keuzedelen mee te nemen in het EVC-traject. Voor mbo-niveau 2 gaat het om 2 keuzedelen, voor niveau 3 en 4 gaat het om 3 keuzedelen. Om het je gemakkelijk te maken, hebben wij voor 5 veelvoorkomende keuzedelen opdrachten ontwikkeld. Door deze opdrachten te maken en per keuzedeel 2 bewijsstukken aan te leveren, worden de keuzedelen opgenomen in jouw ervaringscertificaat.

De examencommissie van het college waar je je ervaringscertificaat wilt laten verzilveren, bepaalt de kosten van de verzilvering en de stappen die erbij komen kijken.

E-Portfolio

Op de arbeidsmarkt draait tegenwoordig alles om werkervaring en competenties. Het E-Portfolio – of elektronisch portfolio – is een persoonlijk, digitaal dossier waarin je je professionele en persoonlijke loopbaangegevens kunt verzamelen, ordenen en bijhouden. Van je professioneel en persoonlijk leven en van formele en informele leertrajecten. Met het E-Portfolio heb je altijd een actueel overzicht bij de hand van jouw kennis, vaardigheden, talenten en kwalificaties. Het is je eigen persoonlijk groei-overzicht waarbij jij bepaalt welke informatie je met anderen wilt delen.

Waarom F&P Educatie?

Hulp nodig?

Contactgegevens

Professionele begeleiding

Zeer snel resultaat

Erkend certificaat

Ben je overtuigd?

Meld je nu direct aan