Hoe het werkt

Hoe werkt een EVC traject?

Om uw kennis en ervaringen om te laten zetten in een officieel erkend ervaringscertificaat is het van belang dat het EVC-traject wordt doorlopen. Dit traject wordt geheel onder begeleiding van onze gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd. Ons EVC-traject bestaat uit de volgende stappen:

De intake is de eerste competentiemeting. Tijdens de intake beoordelen wij samen met u of er voldoende bewijs gevonden kan worden voor alle competenties binnen uw profiel. Uw persoonlijke trajectbegeleider van F&P Educatie legt u de werkwijze uit, beantwoordt uw vragen en zorgt ervoor dat u de benodigde informatie ontvangt. Tijdens de intake wordt het doel van het EVC-traject besproken en wordt gekeken of het EVC-traject geschikt is voor de deelnemer. Dit gebeurt door middel van een intakegesprek, waarbij ook de wensen, doelen en verwachtingen van de deelnemer worden besproken. Soms is het nodig om aanvullende informatie op te vragen, zoals een cv of werkgeversverklaring.

Uw EVC traject start met het verzamelen van materiaal in uw portfolio waarmee u uw ervaring kunt onderbouwen (bewijzen). Het vullen van uw portfolio is een belangrijk onderdeel. Met alle bewijzen bouwt u aan uw portfolio. Uit de evaluaties blijkt dat u daar ca. 24 – 30 uur voor nodig heeft. Gedurende het gehele traject wordt u bijgestaan door een persoonlijk trajectbegeleider. Deze zal u bijstaan en adviseren in de opbouw van uw portfolio. De taakbeoordeling is een onderdeel van het EVC-traject waarbij de deelnemer zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden op het werk beoordeelt. Dit gebeurt met behulp van een taakbeoordelingsformulier, waarbij de deelnemer aangeeft welke taken hij of zij uitvoert en welke competenties hierbij nodig zijn. Dit formulier dient als bewijsstuk voor de competenties die de deelnemer bezit.

Tijdens het EVC-traject krijgt de deelnemer begeleiding van een portfoliobegeleider. De portfoliobegeleider helpt de deelnemer bij het verzamelen en selecteren van deze bewijsstukken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om werkgeversverklaringen, certificaten, werkstukken of andere relevante documenten. De portfoliobegeleider kan ook advies geven over hoe de bewijsstukken het beste kunnen worden gepresenteerd in het portfolio, zodat ze duidelijk en overtuigend zijn voor de beoordelaar. Verder kan de portfoliobegeleider de deelnemer helpen bij het opstellen van het portfolio zelf. Dit betekent dat hij of zij advies geeft over hoe het portfolio het beste kan worden opgebouwd, wat er in moet worden opgenomen en hoe dit het beste kan worden gepresenteerd. Het doel van de portfoliobegeleiding is om de deelnemer te helpen bij het verzamelen van bewijsstukken en het opstellen van het portfolio, zodat deze zo goed mogelijk aan de competentie-eisen voldoet en de kans op een positief resultaat zo groot mogelijk is.

Het assessment wordt afgenomen door een erkend en ervaren EVC assessor. Het assessment vindt plaats op uw werkplek of online. Het is aan de assessor om te bepalen hoe hij of zij het assessment in wil richten. Tijdens het assessment vormt de assessor zich een gedegen beeld van u als persoon en hetgeen u kan en kent. Een onafhankelijk assessor beoordeelt het portfolio van de deelnemer op basis van de gestelde competentie-eisen. Dit gebeurt aan de hand van een beoordelingsformulier, waarbij de assessor kijkt of het portfolio voldoet aan de eisen en of de deelnemer de benodigde competenties bezit en legt zijn bevindingen vast in een rapportage.

Na afloop van het EVC-traject kan het nuttig zijn om de resultaten te evalueren. Dit kan gebeuren door middel van een evaluatiegesprek met de deelnemer of door middel van een vragenlijst of enquête. Tijdens de evaluatie kan worden gekeken naar wat er goed ging tijdens het traject en wat verbeterd kan worden in de toekomst. De evaluatie kan ook helpen om te bepalen of het EVC-traject effectief was in het behalen van het doel van de deelnemer.

Aan het eind van het EVC traject ontvangt u uw Ervaringscertificaat. In het Ervaringscertificaat wordt onderbouwd over welke kennis en vaardigheden u beschikt in het kader van de gekozen opleidingsstandaard. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan en toegelicht over de wijze waarop het EVC – certificaat u kan helpen in uw verdere ontwikkeling.

Van certificaat naar diploma: Verzilvering

Als je met een ervaringscertificaat laat zien dat je voldoende onderdelen van een opleidingsstandaard beheerst, kun je misschien een mbo-diploma krijgen. Dat noemen we ‘verzilvering’. Het kan ook zijn dat je vrijstellingen krijgt voor een bepaalde opleiding, zodat je geen volledige opleiding hoeft te volgen voor een diploma.

De intake is de eerste competentiemeting. Tijdens de intake beoordelen wij samen met u of er voldoende bewijs gevonden kan worden voor alle competenties binnen uw profiel. Uw persoonlijke trajectbegeleider van F&P Educatie legt u de werkwijze uit, beantwoordt uw vragen en zorgt ervoor dat u de benodigde informatie ontvangt.

Als je een EVC-traject hebt doorlopen op basis van een opleidingsstandaard, dan kun je met je ervaringscertificaat naar een examencommissie gaan. Die beoordelen het certificaat en besluiten of je in aanmerking komt voor een diploma of vrijstellingen voor een opleiding. We adviseren je over een geschikte onderwijsinstelling waar je je certificaat kunt laten verzilveren. Afhankelijk van de resultaten van het ervaringscertificaat moet je nog een aantal dingen doen. Dit verschilt per opleiding. Je moet in ieder geval examen doen in Nederlands en rekenen. Als je EVC hebt gedaan op niveau 4 komt daar Engels bij. Als je bepaalde werkprocessen niet hebt aangetoond, moet je daarvoor scholing volgen. Welke scholing dat is, bepaalt de examencommissie op basis van je ervaringscertificaat.

Naast de verplichte taal- en rekenexamens zijn er nog een aantal aanvullende eisen waar je aan moet voldoen bij verzilvering: keuzedelen en loopbaan & burgerschap.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Met keuzedelen verdiep of verbreed je je vakmanschap. Het basisdeel en profieldeel worden standaard meegenomen in EVC. Keuzedelen hoef je niet mee te nemen als je niet wilt verzilveren. Wil je je ervaringscertificaat wel laten verzilveren bij een college? Dan is het verstandig een aantal keuzedelen mee te nemen in het EVC-traject. Voor mbo-niveau 2 gaat het om 2 keuzedelen, voor niveau 3 en 4 gaat het om 3 keuzedelen. Om het je gemakkelijk te maken, hebben wij voor 5 veelvoorkomende keuzedelen opdrachten ontwikkeld. Door deze opdrachten te maken en per keuzedeel 2 bewijsstukken aan te leveren, worden de keuzedelen opgenomen in jouw ervaringscertificaat.

De examencommissie van het college waar je je ervaringscertificaat wilt laten verzilveren, bepaalt de kosten van de verzilvering en de stappen die erbij komen kijken.

E-Portfolio

Op de arbeidsmarkt draait tegenwoordig alles om werkervaring en competenties. Het E-Portfolio – of elektronisch portfolio – is een persoonlijk, digitaal dossier waarin je je professionele en persoonlijke loopbaangegevens kunt verzamelen, ordenen en bijhouden. Van je professioneel en persoonlijk leven en van formele en informele leertrajecten. Met het E-Portfolio heb je altijd een actueel overzicht bij de hand van jouw kennis, vaardigheden, talenten en kwalificaties. Het is je eigen persoonlijk groei-overzicht waarbij jij bepaalt welke informatie je met anderen wilt delen.

Waarom F&P Educatie?

Hulp nodig?

Contactgegevens

Professionele begeleiding

Zeer snel resultaat

Erkend certificaat

Ben je overtuigd?

Meld je nu direct aan